Puukentsefaliidi leviala Euroopas. Allikas: http://www.travelhealth.ie/Diseases/tbe.php

Puukide levik

Puukentsefaliidi endeemilisteks piirkondadeks Euroopas on Kesk-Euroopa (Austria, Saksamaa, Poola, Tšehhi), Balkanimaad, samuti Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa. Puukentsefaliidi endeemilised piirkonnad on viimastel aastakümnetel laienenud, võimalik, et seoses kliima soojenemisega. Nakatumist mõjutavad ka inimese tegevus looduses ja reisimine. Viimastel aastatel on Euroopa puukentsefaliiti haigestumine kõrgeim Eestis ja Sloveenias.

Haigestumine on Eestis viimase kümne aasta jooksul kõikunud, jäädes 90 haigusjuhu (2008. a) ja 272 haigusjuhu (2010. a) vahele. Eestis on haigestumine olnud suurem maapiirkondades – enim haigusjuhte esineb Saaremaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Läänemaal, Pärnumaal ning Tartumaal, kuid puukentsefaliidi ohupiirkonnaks loetakse kogu Eestit.